Servis

Opravy výtahů 
Mazání výtahů
Provozní prohlídky
Odborné prohlídky
Odborné zkoušky
 Montáže nových výtahů 
Zajišťujeme inspekční prohlídky u příslušných orgánů
Podstatné změny výtahů (odstraňování různých rizik z insp. zprávy)
Zajišťujeme montáž kamerového systému do výtahu

Všechny tyto služby poskytujeme po celém zlínském okrese